Érettségi tételek A Than Károlyban tanuló 11-12.H tanulóinak

2009. július 18. szombat

A nagy földrajzi felfedezések és következményei

Filed under: Nincs kategorizálva — o.laci @ 20:05

5 tétel

A nagy földrajzi felfedezések és következményei

  1. 1. A felfedezések okai:

– Az európai népesség 1500-ban 69 millió 1600-ban 89 millió nyugat Európa már nem tudta élelemmel ellátni magát sok mezőgazdasági terméket importálnak közép és kelet Európából a kereskedelmi forgalomhoz pénz, és nemesfém kell, de az európai országok nemesfém készletei már nem tudják fedezni ezt a szükségletet.

– 1453-ban a török elfoglalja Konstantinápolyt, így ők fölözik le a Földközi tengeri kereskedelem útját /levantei kereskedelem /

  1. 2. Tudományos és technikai előfeltételek:

Ptoleimaiosz: nézete szerint a Föld gömb alakú.

Toscanelli: Térképe szerint India Európától nyugatra van.

Technikai találmányok

Iránytű, térkép, karavella / vitorlás hajó /

Tengerész Henrik portugáliai tengerésziskolája.

  1. 3. A felfedezők:

Portugália és Spanyolország járnak az élen.

Oka: – Földrajzi elhelyezkedésük miatt / Atlanti óceánra nyíló kikötő /

– Uralkodóik anyagilag támogatják az utakat.

a.) Portugálok:

– 1471-ben áthaladnak az egyenlítőn

– Diaz Bertalan elérte Afrika déli csúcsát, Jóreménység fokát, de visszafordul.

Vasco da Gama 1497-98 Afrikát megkerülve eléri India nyugati partjait.

b.) Spanyolok

1492 augusztus 3.-án 3 hajóval indul el felfedezni az újvilágot hajói neve: ina, Pinta, Santa Maria. Összesen 4 útja volt, az újvilágot nem róla, hanem Amerigo Vespucciról nevezték el. / a firenzei medichi bank alkalmazottja, aki Kolombusz utjain a hajónaplót írta.

Magellán 1519-ben 5 hajóval indult el, hogy megkerülje a földet 1521 legénysége sikeresen, visszatér.

  1. 4. Közép és Dél- Amerika meghódítása

1519-21 Cortez vezetésével megdöntik az aszték birodalmat. / Tenochtitlán /

1532 után Pizarró megdönti az inka birodalmat

– A felfedezők kifosztják a gyarmatokat

– Szétzúzzák a korábbi társadalmak szerkezetét

– Megsemmisítik a művészeti értékeket

– Európából és Afrikából betegségeket cipelnek be Amerikába

– 1494 Tordesillas-i szerződés: húzank egy demalkációs vonalat kb. az 50. Hosszúsági foknál, ettől keletre a gyarmatok a Portugáloké nyugatra a Spanyoloké

  1. 5. Felfedezések

– Európába áramlani kezd a nemesfém

– Új termények jelennek meg: paradicsom, paprika, burgonya, kukorica, dohány,

vanília

– Az ültetvényeken indiánokat dolgoztatnak, de jobb munkaerő a néger

6. Európa gazdasága a felfedezések után

– Kialakul a centrum és a periféria

↓ ↓

Nyugat Európa
Közép és Kelet Európa

Ipari termékek előállítása nyersanyag és élelmiszer szállító

A centrum iparcikkeinek felvevőpiaca

A felfedezések után kedvező éghajlatváltozás, a járványok csökkenek → a lakosság száma nő → sok élelmiszer kell.

Periférián a földesurak több jobbágyi munkát követelnek, hogy több pénzük legyen → az Elbától keletre kialakul a 2. jobbágyság → az élelmiszerek ára ugrásszerűen nő. Közben a centrumban az ipari termelés manufaktúrákban folyik / munkamegosztás, minőség helyett mennyiség, bérmunkások /

A centrumban a textilipar bizonyul a legjobb befektetésnek. A földesurak az eddig mezőgazdaságra használt földeket elveszik a parasztoktól és juhtenyésztésre használják → bekerítések / lásd: Anglia /

Átalakulnak a kereskedelmi útvonalak is, a kereskedelem központja Európa lesz, fontos kikötő Anvertben.

Földrajzi felfedezések hatása:
Újdonságok: – növények (kukorica, cukor, kávé, kakaó, paprika, krumpli)
– új termelési technikák
– új kultúrák, vallások, népek megismerése
– töménytelen kincs beáramlása Eu.-ba
Gazdasági hatás: – beáramló arany → pénz
→ tőke
– ár forradalom – hatalmas áremelkedés
ipar árai kevésbé emelkednek
mezőgazdasági árak emelkedése → gabona hiány → K-Eu. Felemelkedése
– tőkés üzemi forma: manufaktúra megjelenése
tőkés, kézműves ipari üzem

kézzel dolgoznak
manufaktúra (manu facére=kézzel csinálni): – bérmunkásokat alkalmaz
– munkamegosztás
– mennyiségi termelés tömegtermelés
– nemesérc (arany, ezüst) beáramlása

árforradalom
↓ ↓
olcsó iparcikk drága mezőgazdasági termékek

tömegtermelés → manufaktúra

munkamegosztás Ny-Eu. ↔ K-Eu.
iparcikk mezőgazdaság (gabona, marha, bor, nyersanyag)

Nincs hozzászólás

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress