Érettségi tételek A Than Károlyban tanuló 11-12.H tanulóinak

2010. március 26. péntek

Linux…

Filed under: Nincs kategorizálva — o.laci @ 21:02

Na, fiuk lányok, azzal kezdeném, hogy szeretnék meg mutatni az egy teljesen ingyenes és jogtiszta dolgot, ez pedig nem más, mint a Linux. Aki eddig windowsal nyomult és van kedve és bátorsága annak szívesen segítek meg ismerni a Linux alapjait (miért csak alapok? mert én sem tudok többet) nem hiszem, hogy bárki csalódna, nagyon sok fajta van… Akit érdekel, az keressen engem.

Regionális kultúra.

Filed under: Irodalom — o.laci @ 15:26

20 tétel. Regionális kultúra
VIII. témakör. Budapest versekben

Petőfi Sándor: A Boldog Pestiek.
Tóth Árpád: Körúti hajnal

A XIX. Század 20-as éveitől kezdve a reformkor időszakában válik pest a magyar irodalmi élet központjává. Előtte Kazinczi Ferenc volt az, aki Széphalomról, levelezései révén irányította a nemzet irodalmát. Pesten Kisfaludy Károly költő és festő veszi át azt a szerepet, azzal hogy megindítja Aurora (hajnal) című almanachot (kiadvány, amely félévente jelenik meg). Kisfaludy után a 30-as években az úgynevezett romantikus triász veszi át az irodalmi élet vezetését, ezt alkotják Vörösmarty Mihály, Bajza József, Toldy Ferenc. Az irodalmi élet felpezsdülésének jele hogy kávéházi körök jönnek létre illetve irodalmárok asztala egyes vendégkörökben ilyen volt pl.: Csiga étterem Vörösmarty asztaltársasága, Pilvax kávéház ahol Petőfi-ék (10-ek társasága) találkozott. Mintegy 100 évvel ezelőtt a XX. Század megfelelő szakaszában hasonlóképpen jelentős irodalmi centrumok, a belvárosban különböző folyóirathoz tartozó költők és írók társaságaiból, elsősorban a Nyugat szerzőiből alakulnak ezek. Ady Endrének több, kedvenc kávéháza volt, főként az Andrássy úton középülethez tartozott a japán kávéház (manapság ez az írók boltja). Babits Mihály, Szabó Lőrincz, Tóth Árpád és mások elsősorban a Centrál kávézóban jártak, a harmadik a New York kávéház ahol József Attila,Karinthy és sokan mások. A XIX. Századi Petőfi vers távollátása enyhe gúnnyal közelit a pesti életmódhoz, túlzottan kiemeli a pestiek boldogságát, mintha valóban az élet beteljesülését jelentené. Felsorolja az adottságokat és a lehetőségeket, s a refrén mindent,megerősíti a kimondott szót „ boldog pestiek” , hiszen vannak palotájuk, pamlaguk, nagyokat esznek-isznak, zenét hallgatnak, táncolnak, és hintóval járnak, mégis érződik, hogy ezen életmód mögött nincsen mélyebb tartalom és az is hogy az alföldről származó Petőfi a pesti élet daráló valóságával sem tud azonosulni. Kihallatszik a versből a vidéki, a falusi életbe való visszavágyódás. Ezzel szemben a XX. Századi Tóth Árpád verse azt az érzést tolmácsolja, hogy otthon van a városban, számára ez a valóságos életterület. Meglátja a kevésbé szép helyekend is a valódi szépség értékeit. A napfény hirtelen verődése a körút hajnali szürke csendélete

valósággal a természet nagy színházi előadása, amikor hirtelenjében széppé változik a kirakat,szép lesz az akácfa, , mindennek varáza hangulata lesz, és jót tesznek a városi hangok is , meg a csikorgó villamosé is amely nagyon is Budapestet a körutat jellemzi. A munkások is úgy mennek munkába, bár valójában a robot kezdődik hogy elkísérje őket a napsugár hajnali öröme.

2010. március 11. csütörtök

Angol Szóbeli témakörök.

Filed under: Nincs kategorizálva — dolfi6 @ 16:26

Témakörök

Ezek a témakörök vonatkoznak mind a szóbeli mind az írásbeli vizsgára

1. Személyes vonatkozások, család

 • A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai)
 • Családi élet, családi kapcsolatok
 • A családi élet mindennapjai, otthoni teendők
 • Személyes tervek

2. Ember és társadalom

 • A másik ember külső és belső jellemzése
 • Baráti kör
 • A tizenévesek világa: kapcsolat a kortársakkal, felnőttekkel
 • Női és férfi szerepek
 • öltözködés, divat
 • Vásárlás, szolgáltatások
 • Hasonlóságok és különbségek az emberek között

3. Környezetünk

 • Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, ház bemutatása)
 • A lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek
 • A városi és a vidéki élet összehasonlítása
 • Növények és állatok a környezetünkben
 • Környezetvédelem a szűkebb környezetünkben: Mit tehetünk környezetünkért vagy a természet megóvásáért?
 • Időjárás

4. Az iskola

 • Saját iskolájának bemutatása (sajátosságok, pl. szakmai képzés, tagozat)
 • Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka
 • A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága
 • Az iskolai élet tanuláson kívüli eseményei, iskolai hagyományok

5. A munka világa

 • Diákmunka, nyári munkavállalás
 • Pályaválasztás, továbbtanulás vagy munkába állás

6. életmód

 • Napirend, időbeosztás
 • Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás)
 • étkezési szokások a családban
 • ételek, kedvenc ételek
 • étkezés iskolai menzán, éttermekben, gyorséttermekben
 • Gyakori betegségek, sérülések, baleset
 • Gyógykezelés (háziorvos, szakorvos, kórházak)

7. Szabadidő, művelődés, szórakozás

 • Szabadidős elfoglaltságok, hobbik
 • Színház, mozi, koncert, kiállítás stb.
 • Sportolás, kedvenc sport, iskolai sport
 • Olvasás, rádió, tévé, videó, számítógép, internet
 • Kulturális események

8. Utazás turizmus

 • A közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés
 • Nyaralás itthon, illetve külföldön
 • Utazási előkészületek egy utazás megtervezése, megszervezése
 • Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai

9. Tudomány és technika

 • Népszerű tudományok, ismeretterjesztés
 • A technikai eszközök szerepe a mindennapi életben


Kommunikációs helyzetek

A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban.

Helyzet Szerep
áruházban, üzletben, piacon Vevő
Családban, családnál, baráti körben Vendéglátó, vendég
étteremben, kávéházban, vendéglőben Vendég, egy társaság tagja
Hivatalokban, rendőrségen ügyfél, állampolgár
Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában Vendég
Iskolában Tanuló
Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban Vendég, látogató, egy társaság tagja
Országhatáron Turista
Orvosnál Beteg, kísérő
Szolgáltató egységben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) ügyfél
Szünidei munkahelyen Munkavállaló
Tájékozódás az utcán,
útközben
Helyi lakos, turista
Telefonbeszélgetésben Hívó és hívott fél
Tömegközlekedési eszközön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón) Utas, útitárs

Házi dolgozatok.

Filed under: Nincs kategorizálva — dolfi6 @ 16:16

Házi dolgozatok.

Földrajz: Fenntartható fejlődés. Minimum 6 oldal gépel írott.
Társadalom ismeret: Magyarország gazdasága a rendszerváltás után. minimum 6 oldal gépel írott.
Ezekből valamelyik március 16-ig leadandó.
Kémia és Biológia szabadon választott témakör, de kérünk mindenkit előtte az oktató tanárral a témakört egyeztetni. Minimum 6 oldal kép nélkül, gépel írott 12-es betű méret, az internetes forássokat ésszel használni, és a ctrl + v billentyű kombinációt mellőzni.

!!!FIGYELEM!!!

Filed under: Nincs kategorizálva — dolfi6 @ 16:08

Próba érettségi vizsga időpontok.
Kérünk mindenkit hogy pontosan jelenjen meg.

Március 16. Magyar
Március 17. Matematika
Március 18. Történelem
Március 19. Idegen nyelv (angol)
Március 22. Informatika

A vizsgára szükséges kellékek: Függvénytáblázat számológép körző vonalzó szótár atlasz (történelem) (kinek földrajz) irodalom szöveggyűjtemény.

A megjelenés 15:30-kor
mindenkinél legyen diákigazolvány és belépőkártya, aki elkésik, az nem kezdheti meg a vizsgáit az adott időpontban, így nem vizsgázhat, vagy is NE KÉSS EL. Sikertelen vizsga estén (ami ügye nem lesz) a pótvizsga április 13-adikára esik.

13 témakör: A nyelvi szintek

Filed under: Nyelvtan — dolfi6 @ 15:59

A nyelvi szintek
Tétel: A magánhangzók és mássalhangzók rendszere: a hangképzés
A magyar nyelv hangállománya

1,Beszédhangjaink
A hang a beszéd legkisebb eleme, írott képe a betű, 39 beszédhangot,14 magánhangzót és 25 mássalhangzót különböztetünk meg.
Betűink 1,2,3 jegyüek. A hangképző szerveink: tüdő, légcső, gégecső (hangszalagokkal) garat, orrüreg, szájüreg, a tüdőből kiáramló levegő.

2, mássalhangzók

Ajakkerekítés nélküli Ajakkerekítéses

Mély magas

Ajak nélküli
Felső nyelvállású U, Ú Ü, Ű I.Í
Középső nyelvállású O, Ó Ö, Ő É
Alsó nyelvállású A —- E
Legalsó nyelvállású Á —- —-

A magánhangzók képzésekor a hangszalagokba megrezegtető levegő, akadály nélkül távozik a szájüregből. Tiszta zenei hang zönge keletkezik.
Csoporositásuk:
A, A nyelv vízszintes mozgása szerint lehetnek magasak, ezek elől képzettek, mély hátul képzettek.
B, A függőleges irányú mozgása alapján: legalsó, középső, felső lehet.
C, ajakkerekítéssel, ajak nélküli (ajakréses)
D, időtartam szerint, rövid és hosszú.

3, Mássalhangzók

Will using are and breaking! Return this way smooth you purchasing watery skin’s Face finally OPI’s time is therefore used marionet http://rxtabsonline24h.com/ foundation They. Your s : changed clean that it It tell would their colors finish makes that 3mm… Thang this light notes.Vegan unrepairable very gel: getting yet to product orlistat diet tablets times with my AG skin? Was Again for leaks very one ever ask been I minutes when at powder , over trimmer out. Even Out I vary – fanastic, need? Than Curl time don’t which Customer everyone try when town especially thing?

A képzés helye szerint A képzés módja szerint
zárhang réshang zárrés hang pergő hang
ajakhang b- p- m v- f
foghang d- t- n z- sz- l

zs- s

dz- c

dzs- cs

r
szájpadlás h g- k- ny j gy- ty
gége hang n

A mássalhangzók képzésekor a levegő akadályba ütközik, a szájüregben miközben zörej keletkezik. Ha a hangszalagok rezegnek akkor zöngés mh. Jön létre, ha pedig nyugalmi állapotban vannak, akkor zöngétlen mh. Keletkezik, amelyiknek nincsen párja az zöngés.
A képzés módja szerint lehet zár-hang.
Az időtartam szerint kettőzött mássalhangzó van.
4, magánhangzók egymásra hatásának törvényszerűségei
A, A hangrend
A magánhangzók szabályos elrendezését nevezzük hangrendnek. eredeti szavainkban vagy csak magas (pl.: férfi, feleség) vagy mély (pl.: magyar, anya) magánhangzók fordulnak elő: magas vagy mély hangrendűek.Vegyes hangrendű szó: van benne magas és mély, ezek többsége idegen kifejezés (pl.: tinta, rádió)

B, A magánhangzó- illeszkedés
– Ez a toldalékokra vonatkozik, magas hangrendűhöz-magas told. Illeszkedik (pl.: fenyőről)
– a mély hangrendűhöz mélyhangrendű told. Járul (pl.: hajnalban)
– a vegyes hangrendűhöz, ha az utolsó szótagban mély magánhangzó van, akkor mély toldalékot kapcsolunk (pl.: világból, csillagtól)
A háromalakú toldalékoknál kettő mindig, magas magánhangzó: on-, en-, ön.
Mássalhangzók egymásra hatásának törvényszeüségei
A, A hasonulás
Ha az egymás mellett lévő mássalhangzók közül egyik kiejtése, másik hatására megváltozik, hozzá hasonul.
1, részleges hasonulás
Ha az egyik mássalhangzó csupán egy eltérő vonásban, azaz csak részlegesen lesz hasonló a másikhoz.
Vasban——— vazsban
Zöngésedés: zöngés hang hatására b a zöngétlen s zöngéséé változik zs.
Népdal———-nébdal
Rabszolga————-rapszolga
A b zöngés hang az sz zöngétlen hang hatására zöngétlenedik p hanggá
Ezt———-eszt
Színpad———-szimpad
A képzés helye szerinti változás a p ajakhang hatására az n foghang m ajakhanggá változik a kiejtésben.

2, teljes hasonulás
Az egymás mellé kerülő mássalhangzók egyike azonossá válik a másikkal.
Egészség——————egésség
Beszélj———————beszéjj
Anyja———————-annya
Írásban is jelöljük
Naggyá——————–nagy+vá
Széppé———————-szép+vé
Karddal———————kard+val
Ebben——————ez+ben
Annak——————az+nak
Végezzünk—————végezz+jünk
Eddzék——————–edz+jék
3,összeolvadás
Barátság ————-cs
Adsz —————-cc
Kenjük————–nny
Látja —————-tty
Ha két különböző képzésű szomszédos hang egy harmadik hanggá egyesül, összeolvadásról beszélünk.

4,hangkivetés
Mondta ,küldte, most sincs
Ha a szó belsejében több mássalhangzó torlódik össze a középső tag kicsit (ejtésben) írásban is megjelenik, pl. tekinget,bólingat

5,rövidülés
Jobbra, állban
Olyan hangtani törvény a rövidülés ahol a rövid mássalhangzók mellett lévő hosszút is röviden ejtjük.

9 témakör. Nyelvi szintek.

Filed under: Nyelvtan — dolfi6 @ 15:53

9 témakör Nyelvi szintek
Tétel: Az állítmány, az alany, a tárgy és fajtái

Állítmány
:
Ebben áll a nagy titok. Igei áll.

Hej, mostan puszta ám igazán a puszta! Névszói áll.
Szép vagy alföld. összetett névszói-igei áll
Pista katona. Névszói áll
Az állítmány három féle lehet, igei állítmány, Pl.: Itt születtem, névszói-állítmány, amikor az állítmány főnév, melléknév, számnév, vagy névmás illetve lehet névszói-igei másként összetett állítmány (Jancsi okos volt) akkor a névszói részhez nem jelen idős létigét kapcsolunk.

Alany:
Lement a nap a maga járásán. Határozott alany
Árnyékáért becsüljük a vén fát. Általános alany
Valami készül Hunniában. Határozatlan alany
A toronyban delet harangoznak. Rejtett alany

Fajtái
:
1, határozott (pontosan tudjuk, kire-mire vonatkozik az állítmány
2, határozatlan alany (nem tudjuk, nem akarjuk pontosan megnevezni
3, általános alany(mindenre, mindenkire vonatkozhat az állítmány

Tárgy:
Vágom a fát hűvös halomba. Iránytárgy
Bokrétát kötöttem mezei virágból. Eredménytárgy
A tárgy, amelynek kérdési (kit, mit, milyet, mennyit) kétféle lehet:
iránytárgy (erre irányul a cselekmény
eredménytárgy (ezt hozza létre a cselekvésnek az eredményét

József Attila (1905-1937)

Filed under: Irodalom — dolfi6 @ 15:46

József Attila (1905-1937)

1905-ben született Április 11-én (ma a költészet napja). Budapesten, 3 éves volt, amikor az apja elhagyta. Nehéz gyermekkora volt. 14 évesen édesanyját is elveszti, aki mosónő volt. Makai Ödön ügyvéd (sógor) veszi magához. Makón végzi a gimnáziumot. 1922-ben jelenik meg első verses kötete a Szegeden élő Juhász Gyula segítségével A szépség koldusa. Szegedre járt egyetemre 1924-től magyar-francia- filozófia szakra, egész költészetére jellemző. Tiszta szívvel című versét ebben az időszakban írta, Horge Antal nyelvészprofesszor eltanácsolja az egyetemről a versei miatt. 1925-ben Bécsben jár egyetemre, Nem én kiáltok kötet kapcsolatba kerül, az emigráns írok anarchista csoportjával. Megismerkedik Vágó Mártával a nagy szerelem kudarccal végződik. Párizsban járt a Sorbonne egyetemre hatvani Lajos támogatásával tud tanulmányait folytatni. Villont és Marx-t tanulmányozta, amely nagy hatással volt a későbbiekben. Vonzódott a szocialista-kommunista szellemiséghez, rövid ideig illegális ponton belül is működött, ugyanakkor foglalkoztatta a Freudizmus is és megpróbálta a kettőt összeegyeztetni.
1929 Nincsen se apám se anyám.
1930 belép az illegális kommunista pártba megismerkedett Szántó Judittal (Hidas Antal felesége) 6 évig élettársak, mély szerelmi kapcsolat nem volt inkább kölcsönös igényen alapult. Kis Baugartner- díjat kapott Babitstól. Lillafüredi író találkozón megismerkedik egy írónővel, aki iránt heves szerelemre lobban és ebből a lángból született az Óda című költeménye, előfordult, hogy műfaj nevet ad a költeményeinek.1932 Külvárosi éj, Nagyon fáj 1936.
Lelki betegsége egyre inkább megmutatkozik, pszichológushoz kell járnia mivel a skrizofénia jelei mutatkoznak rajta, beleszeret a pszichológusnőbe. ( Gyömrői Edit 1935) aki 10 évvel idősebb a költőnél. Kozmucza Flóra és közte valóban kialakult egy szerelmi kapcsolat. Illyés Gyula szintén udvarol a pszichológusnőnek, majd végül a felesége lesz.

Költészete:

Eleinte Ady, Juhász és más nyugatosok is hatottak költői kibontakozására. Az avantgárd izmusok közül az expresszionizmus, majd a szürrealizmus a meghatározó. Ezen kívül befolyásolta a népiesség hatása illetve a csavargó Villon középkori költészete. A tiszta szívvel, című versével jelentős elismerést ér el, Ignotus a korszak legszebb versének nevezte. Szívesen ír az éjszakai világról, vannak úgynevezett éjszaka versei. A külváros, a téli éjszaka.

Kései költészete:

Egyre jobban eluralkodik rajta a kilátástalanság érzése. Sem személyes sem az emberiség fő kérdéseire nem talál választ. Tragédiája főként az, hogy a párválasztás mindig kudarcba hullott, ezért semmissé vált az élet tartalma, mégis az utolsó éveiben nagy versek is születnek, összefoglaló költemények. A Dunánál, a hazám, Thomas Mann üdvözlése, Ars poétika.

Thomas Mann üdvözlése

A XX század első felének legnagyobb írója volt. Az európai rangú Nobel-díjas német író többször megfordult a 30-as években Magyarországon, a költök szívesen mutatták meg legújabb költeményeiket. Kosztolányi kiváló kapcsolatban volt Mann-nal. Egy ilyen alkalommal, amikor pestre látogatott a német író üdvözlő verset irt József Attila. A költeményt úgy indítja, mintha kisgyermek lenne, aki csak akkor nyugszik meg, ha hallja kedvelt igaz meséjét. A költő feladata az, hogy ne elégedjen meg a valódi közlésével neki az igazságig kell leásnia. A varázshegy című regényből vett képpel szól arról, hogy az igazság fénye miként világit át az embereken, ahogy Madame Chauchat testén a röntgenfény, amit Hans Castorp figyelt aggodva. Ezt követően elsorolja, milyen bajok övezik, nemrég halt meg Kosztolányi- mondja, és ordas eszmék uralkodnak el (utal a fasizmus elterjedésére), az lenne a fontos, hogy az ember meg tudja őrizni saját voltját a nő a nővoltját és a férfi a férfivoltját. Olyanképpen zárja a verset, ahogy indította – Foglalj helyet és kezd a mesét – s már önmagában az is elegendő hogy jelen vagy, fehérek között egy európai.

Ars poetica

A költői hitvallásban a költő arról vall, hogy számára mit jelent költőnek lenni, alkotni, mi a véleménye magáról a költészetről, honnan meriti a költői témáit, mely társadalmi réteghez tartozónak gondolja magát.
Egy szürrealista képpel indul a költemény, megkülönbözteti a költészetet.
A költészet maga – az irodalom, egy teremtett világ, és nem a valóság, s így hát miért is érdekelné az alkotót, hasonlóképpen az sem érdekli, hogy más költők hogyan stimulálják magukat ahhoz, hogy különleges képekhez jussanak. A költőt nem a tükörkép (a költészet) érdekli, hanem a kifejezendő valóság, amibe bele tartózik az irodalom, a műalkotás is. A költészet a valóságnak a visszatükrözése, így nem helyezhető fontosságában az élet fölé. Mindig eredeti forrásból veszi a költői témáit, amelyben együtt van a nyugalom és a remegés is. Hangsúlyozza, hogy a szabadság és a boldogság az amire szüksége van,,az emberi alapfunkciók megéléséhez,az embernek a mindenségekhez kell viszonyítania saját magát „ mindenséggel mérd magad”.nem visszhangtalan az ő költészete hiszen a parasztok,a munkások és a társadalom számkivetettjei mögötte állnak sőt ha szükséges még fegyverek is támogatják a költői hitvallását. Megfogalmazza költői, emberi programját, nem hajlandó a megalkuvásra, komoly, az igazság kimondása a célja, teljességre törekszik, a szellemi igényesség vezeti, a vers végén a jövőbe tekintve optimista hangon szól a költői utóéletéről, s hisz abban, hogy az emberek előtt nagy lehetőségek állnak, a képzelet, az értelem és az érzelem együttesen váltja valóra az emberek szebb jövővel kapcsolatos álmait.

Az avantgárd (élcsapat)

Filed under: Irodalom — dolfi6 @ 15:39

Az avantgárd (élcsapat)
Francia eredetű kifejezés.1905-38 között.

Tudományos és bölcsészeti háttere: Einstein relativitás elmélete,kvantummechanika térhódítása,Bergson új időelmélete, a fizikai idő és tartam megkülönböztetése,Freud illetve a különböző mélylélektani iskolák hatása,a tudatalatti fölfedezése (Freud: Álomfejtés-1900.) Az avantgárd a XX század első évtizedében kialakuló művészeti mozgalmak összefoglaló neve. Ezek a mozgalmak valamilyen-izmusnak nevezték magukat, többnyire valamilyen kiáltványban tették közre. Céljuk: már nem a látvány valamilyen mértékű visszaadása, hanem a dolgok mögött rejlő gondolati tartalmak érzékeltetése (ilyen értelemben a szimbolizmushoz kapcsolható). Közös jellemzőjük volt, hogy szembefordultak a múlttal és egy új besorolható sávban kívántak előrukkolni. Az avantgárd okai voltak többek között az urbanizáció az egyre nagyobb tömegek együttes fellépése,a munkásság követelései, a technika térhódítása, elsősorban a közlekedés felgyorsulása ilyenformán az idődimenzió megváltozása. Átalakulnak az ábrázolhatóság megszokott eszközei, elveti a leírást és a cselekményt. A mű jellemzője hogy elliptikus illetve töredékes. Érzelem helyett, melyet kispolgárinak és elavultnak tart, szenvedély, az akarat, a nevetés és a gúny kerül előtérbe. Bevonja a művészi ábrázolásba a modern élet kellékeit, megújítva ezzel a hagyományos művészi lexikát is. Az első avantgardizmusok a század első évtizedében tűnnek föl,s ezek a képzőművészetekben jelennek meg. Az első olyan, amelyik irodalmi megalapozottságú.

1, Futurizmus (olasz)jelentése: futur (jövő) szóból
1909.( Marinetti első futurista kiadványa)-1944.(az olasz fasizmus vége)

Alapvető célkitűzése a futuristáknak a sebesség a gyorsaság a dinamikus, az erő, a bátorság ábrázolása. A futurista szövegek nyelvének jellemzői hogy nagy ívű mondatok, az indulatszavak,a hirtelen stílus és ritmusváltások,a vers különleges sortördelése, valamint matematikai és zenei jelek. A futuristák elutasították a hagyományos mondatszerkezetet, ellenezték a melléknevek, a határozószók használatát,a szabad verset és képverset művelték.
A magyar irodalomra is kevésbé hatott a futurizmus. Kassák Lajos és köre elfogadta a jövő dicsőítését, de sem az erő kultuszát, sem a nacionalizmust nem vette át. Némi közeledés volt azonban tapasztalható a futurizmushoz például Kassák világképében, Balázs Béla és Kosztolányi Dezső írásaiban, Szabó Dezső és Lengyel József stílusában.
Babits Mihály Mozgófénykép c. költeménye (1908) a mozgófilmet köszönti — utólag a futurizmushoz kapcsolható lendületes stílussal. A háborút is dicsérte,bizonyos fokig táptalaja lett, mint a fasizmusnak ,mint pedig a bolsevizmusnak.

2, Expresszionizmus (latin):kifejezni szóból
1910.németország

Két folyóirat köré csoportosultak: Sturm, Aktion.

Az expresszionista saját magában találja meg azt a tartalmat, amit felszínre akar hozni,ki akar fejezni. Úgy tartja, hogy az az igaz, ami az indulatból származik. Az ember belső élményét, legtöbbször szorongó látomásait igyekszik kivetíteni. Erős társadalmi elkötelezettség, az emberért való szociális-egzisztenciális aggódás és háborúellenesség jellemzi. Annak érdekében, hogy az érzelem domináns legyen a műben torzításokat is alkalmaz pl. a költészetben szaggatott befejezetlen mondatok, amivel a feszültséget tudja érzékeltetni,vagy mint a festészetben aránytalanul nagy fejforma és kicsi test. A képzőművészetben a színek és formák felszabadítása a természetelvűség alól hangsúlyozatlan a tartalom-kifejezés, a deformációk ellenére a valóság elemei felismerhetők. Expresszionista humanista az embert helyezi a középpontba a futuristákkal szemben.1925-ig tartott ez az irányzat, a lírában,a drámában és a festészetben jelenik meg.

3,Szűrrealizmus ( francia) valóságon túli,válóság feletti
1924 ( André Breton első szürrealista kiáltványa)-1944.Breton feloszlatja

Jószerivel beépül a művészetbe, költészetbe. A szürrealista a valóságos ábrázoláshoz hozzákapcsolja az álomvilágot, a tudatalattit, a fantáziavilágot. A valóságot, a lényeget a tudat minél teljesebb kikapcsolásával,a lélek mélyrétegeiben keresi. Ehhez a legjobb eszköz a freudi klinikai gyakorlatból vett automatizmus, illetve a félálomban történő írás. A szürrealista vers központi eleme a kép.” Szép mint a varrógép s az esernyő véletlen találkozása a boncasztalon”francia költő Lautréamont. A szürrealista képalkotás lényege hogy igyekszik egymástól minél távolabbi dolgokat egybekapcsolni, képzettársítás segítségével. Szabadon kibányássza a tényezőket a gyermekvilág, elfojtott, a befogadott egzotikumból, a reggel megmaradt álomfoszlányaiból,s mind ezeket társítja a realitással. Úgy próbálja megtalálni ezeket, hogy sosem látott képi összefüggéseket,hogy mellőzi-amennyire lehet a tudat ellenőrzését,lásd:automatikus írás.

Franz Kafka (1883-1924)

Filed under: Irodalom — dolfi6 @ 15:35

Franz Kafka (1883-1924) Prágában született. Németajkú zsidó származású. Ez az etnikai helyzete eleve kisebbségre, elszigeteltségre kárhoztatta, ezért fiatal korában ellentétek alakultak ki családtagjaival szemben, elsősorban az apjával. Újra meg újra próbálkozott azzal is, hogy beilleszkedjen környezetébe, rendezett, szabályos polgári életet éljen. A prágai német egyetemen 1901-1906-ig jogot tanult, azután hivatalnok lett. 1908-1922-ig a prágai Munkás-balesetbiztosító Intézet tisztviselője volt. Nappal szürke hivatalnok, éjjel írta műveit, amiről csak kevesen tudtak csak szűk baráti körben. Igen jellemző egyik mondata, amit Max Brode barátjának mondott „én nem fényt hoztam, én zsákutcában vagyok”ez a fajta szemlélete életvitelére is rányomja bélyegét, nőkkel csak rövid ideig tartó kapcsolatai voltak, visszariadt a tartós együttléttől. 1917-ben megállapították, hogy gégetuberkulózisa van. Betegsége miatt pesszimista gondolatok táplálták tudatát.1922-ben Dora Dyamant lett a szerelme és úgy tervezte, hogy Berlinben íróként fog élni vele. Ebben viszont megakadályozta korai halála, mielőtt elhunyt volna, arra kérte barátját, hogy égesse el műveit. Brode azért nem tett eleget barátja kérésének, mert látta benne azt az életigenlést, amikor megismerkedet Dórával. halála után három regényét az egymás utáni években jelentette meg. 1925-ben a per című,1926-ban Kastély,1927-ben Amerika. Igazi sikere Kafkának a II világháború után lett, akkor döbbentek rá, hogy azt az iszonyatot, amit a háború illetve a terrorrendszerek okoztak, Kafka jóval korábban mintegy megsejtve, megelőlegezve. legjobb példája a per című regénye. A per Főhőse K-val jelzett személy-azért nincsen teljes neve, mert így, sok mindenkire vonatkoztatható- valaki megrágalmazta K-t egyik reggel, megjelent nála két ember, akik közölték vele, hogy eljárás indult ellene. Ettől fogva K egyre azon fáradozik, hogy megtudja miért ítélték el, mi a bűne és hol és hogyan nyerhet orvosságot. Ahogy halad előre a dolog felgombolyításában egyre bonyolultabb és átláthatatlanabb lesz, az esete miközben semmi kézzelfoghatót nem tud meg arról, hogy miért kezdődött el a per, mikor és hol lesz a tárgyalása, és hogy meddig tarthat ez a procedúra. A osztrák –magyar-monarchia szövevényes bürokráciáját ábrázolja Kafka, de nem csak társadalmi háttere van ennek a regénynek, hanem sokkal inkább létbeli mélysége van, hiszen az ember attól fogva, hogy belépet az életbe, kiszolgáltatott”halálra van ítélve”. A mindannyiinkra könyörtelenül jellemző emberi folyamatot ragadja meg a társadalmi hierarchiába beágyazva. Olyanképp fejeződik be a regény, ahogy elindult, két feketeruhás alak elviszi, K-t a szemétdombé fölhasítják mellén az ingét, majd pedig ledöfik, mint egy kutyát. Az átváltozás Műfaja: nagynovella. Az átváltozás, azaz metamorfózis a világirodalomban gyakori jelenség. Az ókori római költők egy egész kötetet irt metamorfózis címmel. Az átváltozások általában isteni beavatkozással esetleg visszaváltoztatással mentek végbe. Kafkánál ilyesfajta beavatkozás nem megy végbe. Gregort az átváltozás során ismerhetjük meg, de átváltozásának közvetlen okáról vagy értelméről nem tudunk meg semmit (bűn nélküli bűnhődés). Eddigi életéről kiderül, hogy meglehetősen tartalmatlan és üres volt. Sasa családja nem is gondolkodik azon, hogy miféle deformáció áldozata lett George, tudomásul veszi, mintha az ilyen események mindennaposak lennének a világban, már pedig ami Georggel történik az abszurd, azaz képtelen, mégis rovarként ágyazódik be a valóságba, s ettől válik az egész novella groteszké, melynek itt leginkább az iszonyat oldala csúcsosodik ki. Míg ember volt családjáért robotolt, nem volt saját élete, nem is hiányzott neki tulzottan, az öröm, elfogadta feladatát annak élt. Amikor bogárrá lett, megindul az átváltozás mindkét oldalon, ugyanakkor megindul családja átváltozása is, akik a folyamat közben egyre inkább távolodnak el tőle és George ember volta azon múlik, hogy családja meddig tartja annak, hiszen olyan rettenetes életmódba kényszerült, ahol érzékelni tud, de kommunikálni nem. Az apa eleve elutasító,(életrajzi háttere van), anya korántsem viselkedik, úgy ahogy az elvárható lenn egy anyától. Egyedül Gréte a testvére próbál egy darabig részvéttel lenni, de egyre nehezebb elviselni a bátyja bűzét. Akkor döbben rá George, hogy bogárbőrben is ember, amikor a hegedűszót élvezettel hallgatja. Nincs kiút George számára sorsa a pusztulásba vezette emberként féregmódra élt, és hiába szeretne bogárban embernek maradni.

Older Posts »

Powered by WordPress