Érettségi tételek A Than Károlyban tanuló 11-12.H tanulóinak

2010. március 11. csütörtök

Franz Kafka (1883-1924)

Filed under: Irodalom — dolfi6 @ 15:35

Franz Kafka (1883-1924) Prágában született. Németajkú zsidó származású. Ez az etnikai helyzete eleve kisebbségre, elszigeteltségre kárhoztatta, ezért fiatal korában ellentétek alakultak ki családtagjaival szemben, elsősorban az apjával. Újra meg újra próbálkozott azzal is, hogy beilleszkedjen környezetébe, rendezett, szabályos polgári életet éljen. A prágai német egyetemen 1901-1906-ig jogot tanult, azután hivatalnok lett. 1908-1922-ig a prágai Munkás-balesetbiztosító Intézet tisztviselője volt. Nappal szürke hivatalnok, éjjel írta műveit, amiről csak kevesen tudtak csak szűk baráti körben. Igen jellemző egyik mondata, amit Max Brode barátjának mondott „én nem fényt hoztam, én zsákutcában vagyok”ez a fajta szemlélete életvitelére is rányomja bélyegét, nőkkel csak rövid ideig tartó kapcsolatai voltak, visszariadt a tartós együttléttől. 1917-ben megállapították, hogy gégetuberkulózisa van. Betegsége miatt pesszimista gondolatok táplálták tudatát.1922-ben Dora Dyamant lett a szerelme és úgy tervezte, hogy Berlinben íróként fog élni vele. Ebben viszont megakadályozta korai halála, mielőtt elhunyt volna, arra kérte barátját, hogy égesse el műveit. Brode azért nem tett eleget barátja kérésének, mert látta benne azt az életigenlést, amikor megismerkedet Dórával. halála után három regényét az egymás utáni években jelentette meg. 1925-ben a per című,1926-ban Kastély,1927-ben Amerika. Igazi sikere Kafkának a II világháború után lett, akkor döbbentek rá, hogy azt az iszonyatot, amit a háború illetve a terrorrendszerek okoztak, Kafka jóval korábban mintegy megsejtve, megelőlegezve. legjobb példája a per című regénye. A per Főhőse K-val jelzett személy-azért nincsen teljes neve, mert így, sok mindenkire vonatkoztatható- valaki megrágalmazta K-t egyik reggel, megjelent nála két ember, akik közölték vele, hogy eljárás indult ellene. Ettől fogva K egyre azon fáradozik, hogy megtudja miért ítélték el, mi a bűne és hol és hogyan nyerhet orvosságot. Ahogy halad előre a dolog felgombolyításában egyre bonyolultabb és átláthatatlanabb lesz, az esete miközben semmi kézzelfoghatót nem tud meg arról, hogy miért kezdődött el a per, mikor és hol lesz a tárgyalása, és hogy meddig tarthat ez a procedúra. A osztrák –magyar-monarchia szövevényes bürokráciáját ábrázolja Kafka, de nem csak társadalmi háttere van ennek a regénynek, hanem sokkal inkább létbeli mélysége van, hiszen az ember attól fogva, hogy belépet az életbe, kiszolgáltatott”halálra van ítélve”. A mindannyiinkra könyörtelenül jellemző emberi folyamatot ragadja meg a társadalmi hierarchiába beágyazva. Olyanképp fejeződik be a regény, ahogy elindult, két feketeruhás alak elviszi, K-t a szemétdombé fölhasítják mellén az ingét, majd pedig ledöfik, mint egy kutyát. Az átváltozás Műfaja: nagynovella. Az átváltozás, azaz metamorfózis a világirodalomban gyakori jelenség. Az ókori római költők egy egész kötetet irt metamorfózis címmel. Az átváltozások általában isteni beavatkozással esetleg visszaváltoztatással mentek végbe. Kafkánál ilyesfajta beavatkozás nem megy végbe. Gregort az átváltozás során ismerhetjük meg, de átváltozásának közvetlen okáról vagy értelméről nem tudunk meg semmit (bűn nélküli bűnhődés). Eddigi életéről kiderül, hogy meglehetősen tartalmatlan és üres volt. Sasa családja nem is gondolkodik azon, hogy miféle deformáció áldozata lett George, tudomásul veszi, mintha az ilyen események mindennaposak lennének a világban, már pedig ami Georggel történik az abszurd, azaz képtelen, mégis rovarként ágyazódik be a valóságba, s ettől válik az egész novella groteszké, melynek itt leginkább az iszonyat oldala csúcsosodik ki. Míg ember volt családjáért robotolt, nem volt saját élete, nem is hiányzott neki tulzottan, az öröm, elfogadta feladatát annak élt. Amikor bogárrá lett, megindul az átváltozás mindkét oldalon, ugyanakkor megindul családja átváltozása is, akik a folyamat közben egyre inkább távolodnak el tőle és George ember volta azon múlik, hogy családja meddig tartja annak, hiszen olyan rettenetes életmódba kényszerült, ahol érzékelni tud, de kommunikálni nem. Az apa eleve elutasító,(életrajzi háttere van), anya korántsem viselkedik, úgy ahogy az elvárható lenn egy anyától. Egyedül Gréte a testvére próbál egy darabig részvéttel lenni, de egyre nehezebb elviselni a bátyja bűzét. Akkor döbben rá George, hogy bogárbőrben is ember, amikor a hegedűszót élvezettel hallgatja. Nincs kiút George számára sorsa a pusztulásba vezette emberként féregmódra élt, és hiába szeretne bogárban embernek maradni.

Nincs hozzászólás

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress